ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

Phone 6s និង iPhone 6s Plus បំពាក់មកជាមួយកាមេរ៉ា 12 Megapixel ដែលអាចនិយាយបានថា អាចថតរូបបានច្បាស់គួរអោយចាប់អរម្មណ៍ ។ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Sovann2 សូមលើកយកការថតរូបដោយ iPhone 6s Plus នៅស្តាតប្រទេសអាមេរិកនៃការប្រកួត បាល់ NFL ។ ការថតរូបដោយ iPhone 6s Plus នេះ ច្បាស់ឫមិនច្បាស់យ៉ាងណានោះ សូមប្រិយមិត្តទស្សនារូបភាពនៅខាងក្រោម

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ចុះថ្ងៃទី 01 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 12:30 ល្ងាច Sovann2

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus

ទៅមើលរូបភាពដែលថតចេញពី iPhone 6s Plus