និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ប្រាប់​គន្លឹះ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សិក្សា​​​ជោគ​ជ័យ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស


និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ប្រាប់​គន្លឹះ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សិក្សា​​​ជោគ​ជ័យ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស

ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ទៅ​រៀន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ជា​បំណង​ប្រាថ្នា​របស់​និស្សិត​គ្រប់​រូប​ដើម្បី​ដក​ស្រង់​បទ​ពិសោធន៍។ កញ្ញា លឹម វិភា និស្សិត​ជាប់​អាហារូបករណ៍​​​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​សិក្សា​រយៈ​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ ទៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​លើ​ជំនាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម បាន​ចែក​រំលែក​ពី​គន្លឹះ​ជោគ​ជ័យ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សិក្សាទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស។

 

 

និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ប្រាប់​គន្លឹះ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សិក្សា​​​ជោគ​ជ័យ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស
កញ្ញា​ថា ត្រូវ​ចេះ​​ព្យាយាម​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន​ពី​ដំណឹង​អាហារូបករណ៍​ឲ្យ​បាន​ច្រើន ។ពេល​ឃើញ​ដំណឹង​មួយ​ណា​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ហើយ គួរ​​ចាប់​ផ្ដើម​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទាក់​ទង​នឹង​អាហារូបករណ៍​នោះ​ព្រម​ទាំង​រៀប​ចំ​សំណុំ​ពាក្យ​សុំ​ឲ្យ​បាន​ល្អ និង​រលឹក​ឡើង​វិញ​នូវ​ឯក​សារ​ថា​ខ្វះ​ចន្លោះ​ណា​ខ្លះ ចៀស​វាង​កៀក​ថ្ងៃ Deadline៕

 

 

 

សូមអាន ៖  ​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​រៀប​រាប់​ទុក្ខ​លំបាក​ពេល​សិក្សា​ក្រៅ​ប្រទេស​
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា