ជាវប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ២ថែមជូន១ ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីស្ពតឡៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ

ភ្នំពេញ៖ មជ្ឈមណ្ឌុលថែទាំរថយន្តស្ពតឡៃ ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប៉ូលារថយន្ត អប់ថ្នាំរថយន្ត ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទ កូដធីងលើថ្នាំរថយន្ត ដើម្បីការពារថ្នាំរថយន្តកុំឲ្យឆ្កូត និងធ្វើឲ្យរថយន្តថ្មីជានិច្ច។

ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ មជ្ឈមណ្ឌុលថែទាំរថយន្តស្ពតឡៃ និងធ្វើការផ្តល់ជូនជាពិសេស គឺរាល់ការជាវប្រេងម៉ាស៊ីន WURTH ចំនួន២កាដុង និងថែមជូន១កាដុងភ្លាម។ ផលិតផលប្រេងម៉ាស៊ីន WURTH ជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមាន គុណភាពលំដាប់ពិភពលោក ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្ដស្ងាត់ល្អ ការពារសំណឹក ជួយសន្សំសំចៃសាំង អាចបើកបរបានចម្ងាយ ១ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រ ។

លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកទីតាំងរបស់ស្ពតឡៃប៉ូលាទាំងពីរសាខា៖
- សាខាទី១ ផ្ទះលេខ ៥E0 ផ្លូវលេខ ៥៣ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ (ខាងក្រោយធានាគារ Maybank)
- សាខាទី២ ផ្ទះលេខ ៦០ ផ្លូវលេខ ៨៨ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ (ខាងក្រោយ KFC ច្រកចូលភោជនីយដ្ឋានពិភពថ្មី)
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខៈ ០១២ ៤៣៣ ៦១៨ / ០៨៧ ៣៥៤ ៥៥៥

ជាវប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ២ថែមជូន១ ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីស្ពតឡៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ

ជាវប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ២ថែមជូន១ ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីស្ពតឡៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ

ជាវប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ២ថែមជូន១ ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីស្ពតឡៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ

ជាវប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ២ថែមជូន១ ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីស្ពតឡៃ ក្នុងឱកាសបុណ្យ ភ្ជុំបិណ្ឌ