មកទាញយក File អាប់ដែតទៅ iOS 9.0.2 សំរាប់ត្រកូល iPad

មកទាញយក File អាប់ដែតទៅ iOS 9.0.2 សំរាប់ត្រកូល iPad

កាលពីមុននេះបន្តិចក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការចេញផ្សាយជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកំណែ ចុងក្រោយបង្អស់មួយទៀតនោះគឺ iOS 9.0.2 ។ មិនខុសពីអ្វីដូចទៅនឹងសព្វដង ដែលយើងខ្ញុំតែងតែចែករំលែកភាពងាយស្រួល សំរាប់អ្នកដែលចង់ទទួលបានកំណែ File .ipsw ដើម្បីធ្វើការអាប់ដែតទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់ថ្មីនោះ។ ចុចទាញយកទាំងអស់គ្នា សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ iPad គ្រប់ម៉ូឌែល ដែលបានរាយនាមដូចខាងក្រោម :)

iPad

[Download] iOS 9.0.2 សំរាប់ iPhone & iPod Touch

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មកទាញយក File អាប់ដែតទៅ iOS 9.0.2 សំរាប់ត្រកូល iPad