ប្រៀបធៀបល្បឿនដំណើរការ iOS 9.0.2 និង 9.0.1 តើមួយណាលឿនជាង? [VDO]

ប្រៀបធៀបល្បឿនដំណើរការ iOS 9.0.2 និង 9.0.1 តើមួយណាលឿនជាង? [VDO]

ក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការចេញផ្សាយនូវកំណែ iOS 9.0.2 កាលពីយប់មុិញនេះ ក្រុមការងារ EverythingApplePro ក៏នៅមិនសុខនោះដែរ ដោយពួកគេបានសាកល្បងភ្លាមៗពីការប្រៀបធៀបគ្នារវាង iOS 9.0.1 និង iOS 9.0.2 ទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone ទាំង 5 ជំនាន់ តើមួយណាលឿនជាងមួយណា? ចម្លើយសរុបរួមនឹងបង្ហាញឱ្យអ្នកបានដឹងតាមរយៈវីដេអូខាងក្រោម - YouTube

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ប្រៀបធៀបល្បឿនដំណើរការ iOS 9.0.2 និង 9.0.1 តើមួយណាលឿនជាង? [VDO]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ប្រៀបធៀបល្បឿនដំណើរការ iOS 9.0.2 និង 9.0.1 តើមួយណាលឿនជាង? [VDO]

ចុះថ្ងៃទី 01 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:10 ព្រឹក Sovann2