មុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS X El Capitan នេះ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ថ្មី ដែល Apple ទើប​តែ​ដាក់​ឲ្យ​អតិថិជន​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​ម៉ាក Apple អាច​ធ្វើ​ការ​អាប់​ដេត​ជា​ផ្លូវ​ការ និង​ជាសារធារណៈបាន កាលពីថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ដែលឈានចូលថ្ងៃទី 1 ខែតុលា នៅក្នុងប្រទេសយើង។

មុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!

បន្តថា នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះ យើងអាចឃើញមានការអាប់ដេតជាមួយមុខងារថ្មីៗមួយចំនួន ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមុនៗ ភ្ញាក់ផ្អើលបាន។ ដូចនេះមិនបង្អង់យូរ មក​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នានៅខាងក្រោម។

 1. ដំនើរការលឿនជាងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជំនាន់មុនទ្វេរដង
 2. មាន Font អក្សរថ្មីឈ្មោះ San Francisco មុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 3. Mission Control ពាំនាំកម្មវិធីដែលបើកចោលទាំងអស់ មកនៅលើផ្ទៃអេក្រង់តែមួយមុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 4. Split-view អាចប្រើកម្មវិធីបានពីរក្នុងពេលតែមួយ នៅលើផ្ទៃតែមួយមុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 5. Spotlight Search អាចរកពត៌មាន ឬកម្មវិធីបានរហ័សដែលមានក្នុងកុំព្យូទ័រមុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 6. ដាក់ Web site នៅលើជ្រុងម្ខាង ដើម្បីងាយស្រួលបើកបានរហ័ស មុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 7. អាចអូសនៅត្រង់អ៊ីម៉ែល ដើម្បីធ្វើការលុបមុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 8. អាចទទួលការកត់ចំណាំពីឧបករណ៍ដំនើរការ iOS9មុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 9. ការរៀបចំបែបថ្មី និងបន្ថែមការកែរូបភាពផ្សេងៗមុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!
 10. ផែនទី ដែលមានមុខងារ បង្ហាញរយៈចម្ងាយផ្លូវ និងរយៈពេលដែលត្រូវទៅដល់​ទីតាំងណាមួយ​ដែល​បានកំណត់មុខងារ​ពិសេស​ទាំង 10 ដែល​មាន​វត្ត​មាន​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិ​បត្តិការ OS X El Capitan ថ្មី!

ក្នុងចំណោមមុខងារដែលយើងបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះ ទើបមុខងារណាមួយ ដែលពេញចិត្ត ហើយ​មួយ​ណា ដែលអ្នកគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ អ្នកអាចធ្វើការផ្តល់មតិនៅខាង​ក្រោម​នេះ​បាន។

 • ដោយ: Hong
 • 3:20 PM, 01 October
 • ប្រភព: iPhonehacks
 • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ