តោះពិនិត្យបន្ទះ Chip របស់ iPhone ជំនាន់ថ្មី! ( Video )

តោះពិនិត្យបន្ទះ Chip របស់ iPhone ជំនាន់ថ្មី! ( Video )

iPhone 6s និង iPhone 6s Plus ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះ Chip A9 សេ៊រីថ្មីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុន សីុថាមពលថ្មតិចជាងមុន។ បន្ទះ Chip ជំនាន់នេះត្រូវបាន Apple ជាអ្នក Design ឡើងហើយ Samsung និងក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ TSMC ជាអ្នកផលិត។ Chip ដែល Samsung ផលិតមានទំហំ 14nm រីឯ TSMC មានទំហំ 16nm យ៉ាងណាមិញយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាមួយណាខ្លាំងជាងមួយណានោះទេ។ សូមទស្សនា Video ខាងក្រោមនេះដើម្បីដឹងពីវិធីពិនិត្យ Chip របស់ iPhone 6s និង iPhone 6s Plus: ដំបូងសូមបើកLink នេះ នៅ Safari សិនហើយសឹមធ្វើតាម Video ខាងក្រោម :)

---------------------------------------

ដោយ: តាន់ ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus តោះពិនិត្យបន្ទះ Chip របស់ iPhone ជំនាន់ថ្មី! ( Video )
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com តោះពិនិត្យបន្ទះ Chip របស់ iPhone ជំនាន់ថ្មី! ( Video )

ចុះថ្ងៃទី 01 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 03:20 ល្ងាច Sovann2