ចម្លែកមែន ដីគ្មានទឹក តែមានសភាពទន់រន្ថើន (ទស្សនាឃ្លីបវីដេអូ)

ចម្លែកមែន ដីគ្មានទឹក តែមានសភាពទន់រន្ថើន (ទស្សនាឃ្លីបវីដេអូ)

សង្គមអនឡាញ មានការភ្ញាក់ផ្អើល និង ងឿងឆ្ងល់ជាពន់ពេក នៅពេលបានទស្សនាឃ្លីបវីដេអូមួយ ស្តីពីផែនដីមានសភាពទន់ នៅពេលជាន់ និង លោតទៅ មានសភាពរន្ថើនៗ  ដូចយើងយកម្សៅទៅលាយទឹក តែដីនោះស្ងួតសោះ ។ ឱ្យអស់ចម្ងល់ អ្នកភូមិបានយកអេស្កាវ៉ាទ័រទៅចូកស្ថានភាពដីនោះ គឺដីនោះគ្មានទឹកទាល់តែសោះ ។ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។