បិណ្ឌ​៦​ហើយ ស្ដាប់ Original Song ពីរោះ​ស្រទន់ “ឈឺ​ចាប់​ថ្ងៃ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ”


បិណ្ឌ​៦​ហើយ ស្ដាប់ Original Song ពីរោះ​ស្រទន់ “ឈឺ​ចាប់​ថ្ងៃ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ”

ពិធី​កាន់​បិណ្ឌ​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល ១៤​ថ្ងៃ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ប្រពៃណី​ជាតិ បាន​ឈាន​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៥​ហើយ។ ផលិតកម្ម​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ចំនួន​បាន​បញ្ចេញ​បទ​ពាក់​ព័ន្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ដ៏​ធំ​របស់​ជាតិ​មួយ​នេះ​រៀង​ៗ​ខ្លួន។ ឯ​បុគ្គល​ដែល​ស្រឡាញ់​សិល្បៈ​ចម្រៀង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក៏​ដូច​គ្នា។

 

បិណ្ឌ​៦​ហើយ ស្ដាប់ Original Song ពីរោះ​ស្រទន់ “ឈឺ​ចាប់​ថ្ងៃ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ”

 

“ឈឺ​ចាប់​ថ្ងៃ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ” បទ​ចម្រៀង Original Song និពន្ធ និង​ច្រៀង​ដោយ​លោក Reach Nara រៀប​រាប់​ពី​ការ​ឈឺ​ចាប់​ក្នុង​វេលា​នៃ​ពិធី​កាន់​បិណ្ឌ។ “បង​ហៅ​អូន​ទៅ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ អូន​ថា​ងងុយ​គេង តែ​ទៅ​ដល់​វត្ត​ឃើញ​អូន​ដើរ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ​ជាមួយ​អ្នក​ផ្សេង”…។

 

តោះ…ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា

 

 

អត្ថបទ៖ ទារិកា