ព្រឹកនេះ បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​សំណុំរឿង​ក្តី​លោក​ ហុង សុខ​ហួរ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​វេលា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០២ តុលា ២០១៥ នេះ នឹង​បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​សំណុំរឿង​ក្តី​លោក​ហុង សុខ​ហួរ សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​គណបក្ស​សម រ​ង្ស៊ី ។