សិស្ស​ពូកែ​គណិតវិទ្យា​ទូទាំងប្រទេស ជាប់​អាហារូបករណ៍​នៅ AUPP

(​ភ្នំពេញ​)៖ លឹម ម៉េង​សាយ ជើងឯក​គណិតវិទ្យា​ឆ្នាំ​២០១៥ មកពី​ខេត្តតាកែវ និង​ជា​សិស្ស​ពូកែ​ដែល​ទទួលបាន​និ​ទេ្ទ​ស A ឆ្នាំនេះ បាន​ជាប់​អាហារ​រូបករណ៍​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ AUPP ហើយ ។​