សិក្ខាសាលាស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ» របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចាប់ផ្តើមហើយ

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ សិក្ខាសាលាស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត ដើម្បីនាំមកនូវ ការផ្លាស់ប្តូរ» របស់គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ អ៊ីមភើរៀល បានចាប់ផ្តើមហើយ។

សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ លោក កឹម សុខា អនុប្រធាន និងលោក គង់ គាំ ប្រធានគណបក្សសមរង្ស៊ី ។

កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះ នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង ៨៖០០ព្រឹកដល់ម៉ោង ១៦៖៣០នាទី ។ ក្រោយពីបញ្ចប់ សិក្ខាសាលា នៅម៉ោង១៦៖៣០នាទី នឹងមានសន្និសិទ្ធកាសែតមួយផងដែរ៕

សិក្ខាសាលាស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ» របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចាប់ផ្តើមហើយ

សិក្ខាសាលាស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោត ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរ» របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចាប់ផ្តើមហើយ