សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ


សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

សម្លៀកបំពាក់​ឈុត​នៅ​ផ្ទះ​​សម្រាប់​យុវតី​ដែល​ Sabay បង្ហាញ​ជូន​ខាង​ក្រោម​នេះ មិន​ត្រឹម​តែ​​ពាក់​​លើ​ដង​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ឃើញស្អាត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង​សុទ្ធ​តែ​ម៉ូដ​កំពុង​ទាន់​សម័យ​កំពុង​ពេញ​និយម​ទៀត​ផង។ សាក​ស្រមៃមើល៍ បើ​សិន​រាង​ដ៏​ស្រឡូន​របស់​អ្នក​ស្រោប​ដោយ​សម្លៀកបំពាក់​សាច់​កំណាត់​ទន់​ត្រជាក់ អ្នក​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ស្រួល​ខ្លួន​យ៉ាង​ណា! សំខាន់​គឺ​ម៉ូដ​គួរឲ្យ​ស្រលាញ់​ថែម​ទៀត​ផង។

 

សម្លៀកបំពាក់​ឈុត​នៅ​ផ្ទះ​១០​ឈុត​សម្រាប់​យុវតី​នេះ គឺ​ជា​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​ទើប​មក​ដល់​ពី​ម៉ាក Young Heart នៃ​ហាង​សម្លៀកបំពាក់​ក្នុង​ស្ត្រី មីណូហ្ស៊ី៖

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

សម្លៀកបំពាក់​នៅ​ផ្ទះ​១0​ឈុត ​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ពេញ​និយម​សម្រាប់​ស្រីៗ

 

ហាង​មីណូស្ស៊ី ជា​ហាង​លក់​សម្លៀកបំពាក់​ក្នុង​ស្ត្រី​ដែល​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ ផ្ដាច់​មុខ​ម៉ូដ​ទាន់​សម័យ​ សក្ដិសម​នឹង​នារី​ទាន់​សម័យ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក មាន​លក់​នៅ​៖
សាខា​ទី1៖​ មីណូស្ស៊ី ផ្លូវ​ព្រះសីហនុ​,​ លេខ​ទំនាក់ទំនង 093 326 555

សាខា​ទី​2៖ មីណូស្ស៊ី​ផ្លូវ​កម្ពុជា​ក្រោម, លេខ​ទំនាក់ទំនង 093 755 117

សាខា​ទី3៖ ​Sorella​​​និង Pierre Cardin ផ្សារ​ទំនើប Aeon, លេខ​ទំនាក់ទំនង 093 655 117

 

អត្ថបទ៖ សុខ​អូន