កូរ៉េ-កម្ពុជា​កំពុងសិក្សាបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ចម្រុះ ជំរុញការវិនិយោគ

កូរ៉េ-កម្ពុជា​កំពុងសិក្សាបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ចម្រុះ ជំរុញការវិនិយោគ 
បន្ថែម​ពីនេះ​ទៀត លោក​ថា កូរ៉េ និង​កម្ពុជា​កំពុង​សិក្សា​ដំណើរការ គណៈកម្មាធិការ សេដ្ឋកិច្ច​ចម្រុះ ដើម្បី​បង្កើន​ដំណើរ​ភាគី​ទាំងពីរ ឆ្ពោះទៅរក​ភាព​រីកចម្រើន​រួមគ្នា តាមរយៈ​ការធ្វើការ​លើ​ប្រព័ន្ធ​កាន់តែ​មាន​ប្រ​សិ​ទិ្ធ​ភាព ដើម្បី​ជំរុញ​ជំនួញ និង​ការវិនិយោគ​របស់​ប្រទេស​យើង​ទាំងពីរ។ លោក​ថា៖«ទ្រព្យសម្បតិ្ត​ដែលមាន​តម្លៃ​បំផុត​គឺ មិត្តភាព​របស់​ពួកយើង​ដែល​រកបាន​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ប្រជាជន​និង​ប្រជាជន​កើនឡើង​ជា​រៀងរហូត»។ 
កូរ៉េ-កម្ពុជា​កំពុងសិក្សាបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ចម្រុះ ជំរុញការវិនិយោគ
តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?ស្វែងយល់​ពី Excel កម្មវិធី​ដកហូត​កុមារ​ពី​ការកេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម