លោក កឹម សុខា ប្រាប់​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឲ្យ​មន្ត្រី​បក្ស​ខ្លួន​រក្សា​អ្នកគាំទ្រ និង​ទាក់ទាញ​អ្នកគាំទ្រ

លោក កឹម សុខា អនុប្រធាន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ជំរុញ​ឲ្យ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្ស​ទាំងអស់ រក្សា​សំឡេងគាំទ្រ​ខ្លួន​ដែលមាន​ស្រាប់ តាំងពី​ការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១៣ ឲ្យ​បាន​គង់វង្ស។ លោក កឹម សុខា ក៏​ប្រាប់​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដល់​មន្ត្រី​ខ្លួន ឲ្យ​ចេះ​ទាក់ទាញ​អ្នកគាំទ្រ​ដែរ ខណៈដែល​គណបក្ស​ថ្មី​កំពុង​បង្កើត​មក​កាន់តែច្រើន។ អនុប្រធាន​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​រូបនេះ ទទួលស្គាល់ថា គណបក្សថ្មីៗដែល​ទើបតែ​បង្កើត​មក ដើម្បី​ប្រកួតប្រជែង​សន្លឹកឆ្នោត​នៅ​ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ នឹង​អាច​ដណ្ដើម​សំឡេងគាំទ្រ​ពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ខ្លះ​ដែរ ប៉ុន្ដែ​គណបក្សតូចៗទាំងនោះ មិនអាច​ទទួលបាន​អាសនៈ​ក្នុង​រដ្ឋសភា​ឡើយ។

ស្ដាប់​សំឡេង​លោក កឹម សុខា នៅក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅរក​ការបោះឆ្នោត ដើម្បី​នាំមក​នូវ​ការផ្លាស់ប្តូរ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ៖

សំឡេង៖
 
តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?ស្វែងយល់​ពី Excel កម្មវិធី​ដកហូត​កុមារ​ពី​ការកេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម