ខណៈ​នេះ​លោក​ប៉ា សុជាតិ​វង្ស និង​ភរិយា​បាន​អញ្ជើញ​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​បារាំង​ហើយ

រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ៖ ក្នុង​ពេល​នេះ​គណៈប្រតិភូ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដឹកនាំ​ដោយ​លោកប៉ា សុ​ជាតិ​វង្ស​ អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​លោកស្រី​ជា​ភរិយា​បាន អញ្ជើញ​ទៅ​ដល់ទី​ក្រុងប៉ារីស​ប្រទេស​បារាំង​ហើយ៕