រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍​អញ្ជើញក្នុង​ពិធី​​តែងតាំង​សមាសភាព​ថ្មី​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ឃុំ​ក្នុងស្រុក​បារាយ

ខេត្តកំពង់ធំ ៖ លោក​ថោ​ង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុមការងារ​ចុះ​ជួយ​ថ្នាក់​ជាតិ​មូលដ្ឋាន​ខេត្តកំពង់ធំ នា​វេលា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៣ តុលា ២០១៥ នេះ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ប្រកាសសេចក្តី​សម្រេច​តែងតាំង និង​កែសម្រួល​សមាសភាព​ថ្មី​ក្រុម​ការងារ​ចុះ​ជួយ​ឃុំ​ក្នុងស្រុក​បារាយ និង​ប្រជុំ​ត្រួតពិនិត្យ​លទ្ធផល​អនុវត្ត​ការងារ​របស់​ក្រុមការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះ​មូលដ្ឋាន​ស្រុក​បារាយ ខេត្តកំពង់ធំ ។