រោគសញ្ញា​នៃ​ជំងឺមហារីក​ស្បូន​

ដំណឹងថ្មី៖ ​ដោយសារតែ​ជំងឺមហារីក​មាត់ស្បូន​កើតឡើង យឺត​មែនទែន​នោះ កោសិកា​ក្នុង​មាត់ស្បូន​នឹងត្រូវ​ផ្លាស់ប្តូរ ទៅជា Dysphasia ដែលជា​កោសិកា​មិនធម្មតា​ចាប់ផ្តើម ដុះ​នៅ​ផ្នែក​ខាងលើ​នៃ​មាត់ស្បូន​មុនពេល​រាលដាល​ទៅ​ជ្រៅ ក្នុង​មាត់ស្បូន និង​តំបន់​ជុំវិញ​វា។