ករុណ​ពេ​ជ​៖ ប្រកាស់​រកប្រពន្ធ​ដើម្បី​សងគុណ​ឪពុកម្តាយ​

ដំណឹងថ្មី៖ តារាចម្រៀង​របស់​ផលិតកម្ម​ថោ​ន លោក ករុណា​ពេជ្រ មិនបាន​លើក​ពី​ភាព អវិជ្ជមាន​របស់​នារី​ក្រៅប្រទេស និង​នារី​ក្នុង សិល្បៈ​ថា​យ៉ាងណា​នោះទេ ទើប​លោក​មិនមាន ជម្រើស​នៅក្នុង​ចិត្ត ។ ប៉ុន្តែ​លោក ករុណា ពេជ្រ បានលើកឡើង​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ថា ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ប្រកាស ក្នុង​ពិធី​ខួបកំណើត​របស់ខ្ញុំ​ជា​សាធារណៈ​ម្តង ហើ