នាង Chompoo ផ្លាស់ប្តូរ​

Sanofi

 

 

​នាង Chompoo គឺជា​ស្រី​ម្នាក់ ដែល​ចាត់ទុកថា​ជា​ស្រី​មានសំណាង​បំផុត ដោយមាន​រូបរាង​ស្អាត និង មាន​ប្តី​ជា​សេ​ដ្ជី​វ័យក្មេង​។​​​ ប៉ុន្តែ​ថ្មីៗ​នេះ បន្ទាប់ពី​រៀបការ​រួច នាង​ភាគច្រើន​ទៅ​បរទេស និង ចូលរួម​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​តែ​នាង​ម្នាក់ មិនសូវ​ជា​ឃើញ​ស្វាមី​របស់​នាង ទៅណា​ទៅ​ណី​ជាមួយ​ឡើយ​។ ហើយ​មួយ​រយះ​ចុងក្រោយ​នេះ​នាង​បាន​តែងខ្លួន​ផ្លែ​កៗ ជាមួយនឹង​ម៉ូត​សក់​។ នាង​ជានា​រី​ដែល​ស្រស់ស្អាត ទោះជា​តែងខ្លួន​ជា​អ្វី​ក៏​នៅតែ​មើលទៅ​ឃើញ​ស្អាត​។ សូម​មើល​របៀប​តែងខ្លួន​របស់​តារា​រូបនេះ​បន្តិច​មើល​:

ម៉ូត​សក់រួញ​តិចៗ និង រ៉ូ​បព​ណ៏​ក្រហម​


ម៉ូត​សក់ពុះ​កណ្តាល និង រ៉ូ​ប​ខ្លី​ព​ណ៏​ក្រហម​


ម៉ូត​សក់​បួង​ទៅក្រោយ​ទាំងអស់ និង រ៉ូ​បព​ណ៏​មាស​

 


ម៉ូត​សក់ cute cute និង រ៉ូ​បព​ណ៏​ផ្ទៃមេឃ​

 


ម៉ូត​សក់រួញ​តិចៗ​ជាមួយ​ការ​ក្រង និង រ៉ូ​បព​ណ៏​ក្បាច់​បែប​យុវវ័យ​


ម៉ូត​សក់សេះ​ជាមួយ​ការ​តែងខ្លួន​ដោយ​សាមញ្ញ​


ម៉ូត​សក់ក្រង​កំប៉ោង និង រ៉ូ​បព​ណ៏​ស​វាល​ខ្នង​

 


ម៉ូត​សក់រួញ​ក្រញាញ់ និង រ៉ូ​បព​ណ៏​ចំរុះ​


ម៉ូត​សក់ក្រង​បែប​នារី​ចិន​


ម៉ូត​សក់រួញ​លើកឡើង និង រ៉ូ​បព​ណ៏​ផ្កាឈូក​