ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក


ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

តារា​ចម្រៀង​កូរ៉េ​មួយ​ក្រុម​ឈ្មោះ SIX BOMBS ​ស្លៀកពាក់​​ស្ដើង​បញ្ចេញ​ល្វែង​ក្រោម​ស្ទើរ​អស់​រលីង កាល​សម្ដែង​នៅ​តំបន់ Daehak Ro (University Boulevard) ទីក្រុង​សេអ៊ូល​កាល​ពី​ពេល​កន្លង​ទៅ។ ការ​​ស្លៀកពាក់​ស្ដើង​ហើយ​រាំ​គ្រលែង​បែប​​សិច​ស៊ី​របស់​ក្រុម​នេះ ក៏​​ទទួល​ការ​រិះ​គន់​ចាស់​ដៃ​ពី​សំណាក់​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ជា​ច្រើន​ដែរ។ ចង់​ដឹង​ថា​ការ​សម្ដែង​និង​ស្លៀកពាក់​របស់​ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​នេះ​យ៉ាង​ណា មើល​រូប​ភាព​និង​វីដេអូខាង​ក្រោម៖

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

ក្រុមចម្រៀង​​ SIX BOMBS ស្លៀក​ស្តើង​រាំ​បញ្ចេញ​​ល្វែង​ក្រោម​​លើគោក

 

វីដេអូ៖ 

 

ដោយ៖ ប៉ែត ផាន់និត

ប្រភព៖ koreaboo