ត្រកូល Motorola ម៉ាកណាខ្លះ មានសង្ឃឹមអាចអាប់ដែតទៅ Android 6.0 ?

ត្រកូល Motorola ម៉ាកណាខ្លះ មានសង្ឃឹមអាចអាប់ដែតទៅ Android 6.0 ?

កាលពីពេលកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន Motorola បានធ្វើការចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយបាន រាយនាមឈ្មោះស្មាតហ្វូនទាំងប៉ុន្មានម៉ូឌែលរបស់ខ្លួន ដែលអាចមានសិទ្ធអាប់ដែតទៅជំនាន់ Android 6.0 Marshmallow បាន ។ សំរាប់ម៉ូឌែលទាំងនោះរួមមាន:

• 2015 Moto X Pure Edition (3rd gen)

• 2015 Moto X Style (3rd gen)

• 2015 Moto X Play

• 2015 Moto G (3rd gen)

• 2014 Moto X Pure Edition in the US (2nd gen)

• 2014 Moto X in Latin America, Europe and Asia2 (2nd gen)

• 2014 Moto G and Moto G with 4G LTE (2nd gen)

• DROID Turbo

• 2014 Moto MAXX

• 2014 Moto Turbo

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ត្រកូល Motorola ម៉ាកណាខ្លះ មានសង្ឃឹមអាចអាប់ដែតទៅ Android 6.0 ?
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ត្រកូល Motorola ម៉ាកណាខ្លះ មានសង្ឃឹមអាចអាប់ដែតទៅ Android 6.0 ?

ចុះថ្ងៃទី 03 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:20 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ