មេជាងខាងលាបពណ៏​(​ Paint Supervisor)

Company

TRUST AC Co., Ltd.   

type

Private Limited Company

Industry

Architecture/Building/Construction

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Architecture/Engineering

Hiring

Industry

Architecture/Building/Construction

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-28-2015

Closing Date

Oct-28-2015
 
  - មានបទពិសោទន៏យ៉ាងតិច២ឆ្នាំទាក់ទងនិងការលាបថ្នាំបណ៏
- បានទទួលការបណ្តុះបណ្តានៅជំនាញខាងថ្នាំពណ៏និងការរចនាផ្សេងៗ
- មានសញ្ញាប័ត្រខាង Architecture or Design,
- មានភាពស្មោះត្រងនិងការងារ​ រួសរាយរាក់ទាក់ និងឧស្សារព្យាយាមនៅក្នុងការងារ
- មានការទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមការងារចេះសហការគ្នាបានល្អ
- ចេះភាសារអង់គ្លេសតិចតួចនិងកុំព្យូទ័រ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. John Alain

Phone

010 82 82 82 (Khmer) , 016 889 524 (English)

Email

john.psalm78@gmail.com

Website

http://www.trustac.biz

Address

4th Floor 409, Bayon Super Market Office Building, Confederation de la Russie Blvd, Sangkat 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.