ស្រៀវឆ្អឹងខ្នង ក្មេងអាយុ 4 ឆ្នាំ លេងនៅមាត់បង្អួចនៅជាន់ទី 8 [VDO]

ស្រៀវឆ្អឹងខ្នង ក្មេងអាយុ 4 ឆ្នាំ លេងនៅមាត់បង្អួចនៅជាន់ទី 8 [VDO]

យោងតាមគេហទំព័រ NTV នៅប្រទេសរុស្សី បានចេញផ្សាយថា មានក្មេងអាយុ 3-4 បានឈរនៅមាត់បង្អួចលេងនៅជាន់ទី 8 ។ នេះជាឧទាហរណ៍មួយ មិនគួរបណ្តោយអោយក្មេងនៅលេងជិតមាត់បង្អួចទេ វាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត វីដេអូនេះថតបានដោយបុរសនិងស្ត្រីម្នាក់ ហើយគេក៏បានខលប្រាប់ Police ផងដែរ តែក្មេងក្នុងវីដេអូនេះ មិនបានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេ ដោយ Police បានជួយទាន់ ក្មេងនៅក្នុងវីដេអូនេះរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្សី ។

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ស្រៀវឆ្អឹងខ្នង ក្មេងអាយុ 4 ឆ្នាំ លេងនៅមាត់បង្អួចនៅជាន់ទី 8 [VDO]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ស្រៀវឆ្អឹងខ្នង ក្មេងអាយុ 4 ឆ្នាំ លេងនៅមាត់បង្អួចនៅជាន់ទី 8 [VDO]

ចុះថ្ងៃទី 04 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 8:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a