ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​ថា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំនេះ​គឺ​៦.៩%

​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​ធនាគារជាតិ​កម្ពុជា​បានផ្ដល់​ការ​ព្យាករ​ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំនេះ គឺ​ទាប​ជាង​បន្ដិច​ប្រៀប​នឹង​ការ​ព្យាករ​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​។​ ​បើតាម​ការចុះផ្សាយ​រប​ស់កា​សែត AKP នៅក្នុង​សន្និសីទ​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​២​របស់​ធនាគារជាតិ​អំពី​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​លោកស្រី ជា សិរី អគ្គនាយិ