ស្ពាន​យោល​កញ្ចក់ វែង និង​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​លោក​

ឧទ្យាន​ជាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង​ចាង​ជា​ជី ខេត្ត​ហ៊ូ​ណាន ប្រទេស​ចិន ត្រៀម​បើក​ជា​ផ្លូវ​ការជូន​ភ្ញៀវ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​ទស្សនា​និង ដើរ​ឆ្លងកាត់​ស្ពាន​កញ្ចក់​ដែល​វែង និង​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​ពិភពលោក​នៅពេល​ដ៏​ខ្លី ខាងមុខនេះ ។ ​ស្ពាន​កញ្ចក់​ដែល​ធ្វើ​កាត់​ជ្រលង​ភ្នំ​នៅក្នុង តំបន់​ជ្រោះ​ចាង​ជា​ជី​ហ្គ្រែ​ន​នោះ​ម