ប្រជាជន​​កម្ពុជា​​ឈូឆរ​​ជូនពរ​​គ្រូ​បង្រៀន​​តាម​រយៈ​​បណ្ដាញ​​សង្គម​

ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាននាំគ្នា​ផ្ញើ​សារ និង​រូបភាព​ជូនពរ​គ្រូបង្រៀន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ក្នុងឱកាស​ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា ក៏ដូចជា​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​ពិភពលោក ត្រៀម​ប្រារព្ធ​ទិវា​គ្រូបង្រៀន​ឆ្នាំ២០១៥។ ក្រោម​ប្រធានបទ«លើកកម្ពស់​សក្ដានុពល​គ្រូបង្រៀន ដើម្បី​កសាង​សង្គម​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព» ទិវា​គ្រូបង្រៀន​ពិភពលោក ដែល​ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា​ស្អែក នឹងត្រូវ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​កម្ពុជា រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា។