បែកធ្លាយមុខងារ 3D Touch នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 4s ក៏មានដែរ

បែកធ្លាយមុខងារ 3D Touch នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 4s ក៏មានដែរ

នេះអាចជាព័ត៌មានប្លែក តែវាក៏ជារឿងធម្មតាសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលចិត្ត Jailbreak ។ iPhone 6s/6s Plus គឺជាស្មាតហ្វូនម៉ូឌែលចុងក្រោយបង្អស់ របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលអាចប្រើប្រាស់មុខងារ 3D Touch ចេញពីប្រអប់ស្រាប់តែម្តង។ ដោយឡែកសំរាប់ iDevice Jailbreak ក៏ដូចជា iPhone 4s ឡើងទៅ ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតម្លើងមុខងារមួយ ស្រដៀងគ្នានឹង 3D Touch បានដូចគ្នា ដោយវាជា Tweak មួយមានឈ្មោះថា Velox 2. បើយោងតាមម្ចាស់គណនីយ Facebook ឈ្មោះ Sinann Smile ក៏ដូចជាតាំងនាមឱ្យទំព័រ Top Cydia For iOS បានធ្វើការប្រាប់ពីរបៀបតម្លើងនៃ Tweak នោះបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយក្នុងនោះមានដូចរូបខាងក្រោមបានបង្ហាញ - Top Cyida for iOS

បែកធ្លាយមុខងារ 3D Touch នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 4s ក៏មានដែរ
បែកធ្លាយមុខងារ 3D Touch នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 4s ក៏មានដែរ