ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ភ្នំពេញ៖ តារាសម្តែងស្រី កញ្ញា ហ្វីហ្វី កំពុងលេចធ្លោ នៅក្នុងទីផ្សារ សិល្បៈកម្ពុជា ព្រោះតែការ ហ៊ានបោះទុននូវ សម្រស់ក៏ដូចជា ភាពប៉ិនប្រសប់ របស់ខ្លួន ដើម្បីទាញបាន ភាពល្បាញល្បី ។

កញ្ញា ហ្វីហ្វី ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើន តាមរយៈ ខ្សែវីដេអូខារ៉ាអូខេ របស់ផលិតកម្ម ក្នុងស្រុក សម្តែងបទមនោសញ្ចេតនា លើសពីនេះទៅទៀតក៏មានក្បាច់រាំផងដែរ ថែមទាំងចូលចិត្តបង្ហាញ ភាពសិចស៊ី ដើម្បីទាក់ទាញ ប្រជាប្រិយភាពផងដែរ។

ក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ ចុងសប្តាហ៍នេះ LookingTODAY សូមលើកនូវ រូបដ៏ឲ្យចង់ ទស្សនា របស់ កញ្ញា ហ្វីហ្វី មកចែកជូន ប្រិយមិត្តទស្សនា ពិសេសផ្ញើជូន ដល់ប្រិយមិត្ត បុរសៗតែម្តង។

សូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹង LookingTODAY ទាំងអស់គ្នា៖

ទស្សនារូបភាពតារាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​

ថ្ងៃអាទិត្យ​ចុងសប្តាហ៍! ​គយគន់​សម្រស់​ កញ្ញា ហ្វីហ្វី ប្លែកភ្នែក​ប៉ុណ្ណា?​