សូនីតា បង្ហាញ​តិចនិក​ច្នៃ​ក្រមា​ខ្មែរ​ធ្វើ​កន្សែង​ពានា​ទៅ​វត្ត​រដូវ​ភ្ជុំ


សូនីតា បង្ហាញ​តិចនិក​ច្នៃ​ក្រមា​ខ្មែរ​ធ្វើ​កន្សែង​ពានា​ទៅ​វត្ត​រដូវ​ភ្ជុំ

មាន សូនីតា ដែល​ផ្ដើម​សកម្មភាព​លើក​កម្ពស់​ក្រមា​ខ្មែរ​ជា​យូរ​ហើយ​នោះ បាន​បញ្ចេញ​វីដេអូ​ឃ្លីប​ថ្មី​មួយ​នា​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ។ វីដេអូ​នោះ​រយៈ​ជាង ៨​នាទី​នោះ តារា​ស្រី​រូប​នេះ បង្ហាញ​ពី​របៀប​ផាត់​មុខ​ពណ៌​ស៊ី​ជំពូ ឬ​ក្រហម​ព្រឿង​ៗ និង​ច្នៃ​ក្រមា​ខ្មែរ ធ្វើ​ជា​កន្លែង​ពានា​សម្រាប់​ពាក់​ទៅ​វត្ត​នា​រដូវ​បុណ្យ​ភ្ជុំ​នេះ។

 

សូនីតា បង្ហាញ​តិចនិក​ច្នៃ​ក្រមា​ខ្មែរ​ធ្វើ​កន្សែង​ពានា​ទៅ​វត្ត​រដូវ​ភ្ជុំ

 

ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​ខ្លះ តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!