មើលលទ្ធផលការប្រណាំងកង់ដៃត្រង់

ភ្នំពេញ:     ​ភ្នំពេញ​:​ការប្រណាំង​កង់​ដៃត្រង់​ឆ្នាំនេះ​មាន​អ្នកចូលរួម​ចំនួន​៤៦៦​ នាក់​ដែល​នេះ​ជាការ​ប្រណាំង​លើ​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ ៤០​គីឡូម៉ែត្រ ។​

​    ​ការប្រណាំង​ធ្វើ​នៅ​ទី​រួម​ខេត្តកំពត ឯ លទ្ធផល​ចំណាត់ថ្នាក់​នោះ​លេខ ១ គឹម ច​ន្ធូ​មកពី​ក្លឹប​មេគង្គ​ដែល​ជិះ​ក្នុង​ថិរវេលា​១​ម៉ោង​១៣​នាទី​០៨​វិនាទី​ ៧០ ។ លេខ ២ កីឡាករ​ហុង ច័ន្ទ​មករា​ក្លឹប​កង់​តាខ្មៅ​ដែល​ជិះ​ក្នុង​ថិរវេលា ១ ម៉ោង​ ១៣​នាទី​៩​វិនាទី ៩៣ និង ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ ៣ កីឡា​ករហេង សេង​ហួត​មកពី​ក្លឹប​កង់​ហោះ​ដែល​ជិះ​ក្នុង​ថិរវេលា​ ១​ម៉ោង​១៣​នាទី​៥៣​វិនាទី​៩៨ ។​