បាល់ទាត់​ចម្រុះ​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប និង​អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង​សម្រាប់​ដើម​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ

បាល់ទាត់​ចម្រុះ​តំបន់​អឺរ៉ុប និង​អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង សម្រាប់​រាត្រី​ចន្ទ​ដើម​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ មាន 16 ប្រកួត ។ Jonkopings, Sirius, Landskrona, Asteras, Fredrikstad ជា​ជម្រើស​ល្អ ។

ដា​ណឺ​ម៉ាក D1 ជុំ​ទី 11
Silkeborg (8) V Naetved (11)
Silkeborg 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Silkeborg 0-2 Vejle
09-15 Silkeborg 0-1 AGF
09-15 Roskilde 2-2 Silkeborg
Naestved 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Lyngby 3-1 Naestved
09-15 Naestved 0-3 Midtjylland
09-15 Naestved 0-1 Skive
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Sikeborg ឈ្នះ 5 Naestved ឈ្នះ 3 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-09 Naestved 1-2 Silkeborg
11-08 Silkeborg 3-0 Naestved
05-08 Naestved 1-3 Silkeborg
09-07 Silkeborg 3-1 Naestved
ទស្សនៈ WDW: Silkeborg ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Naestved ឈ្នះ 1-0

ហ្វាំ​ង​ឡង់​វេ​កូ​ស្ល៊ីហ្គា ជុំ​ទី 31
Mariehamn (6) V RoPS (1)
Mariehamn 15 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-4-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 20 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Mariehamn 0-2 Inter Turku
09-15 Mariehamn 2-1 Inter Turku
10-15 Mariehamn 0-2 Helsinki
RoPS 15 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 7-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Koo Tee Pee 0-4 RoPS
09-15 Helsinki 0-2 RoPS
09-15 RoPS 2-1 VPS
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Mariehamn ឈ្នះ 7 RoPS ឈ្នះ 2 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 RoPS 1-1 Mariehamn
05-15 Mariehamn 1-0 RoPS
08-14 RoPS 1-3 Mariehamn
07-14 Mariehamn 2-4 RoPS
ទស្សនៈ WDW: RoPS ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: RoPS ឈ្នះ 3-0

បារាំង D2 ជុំ​ទី 10
Tours (14) V Dijon (1)
Tours 4 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Lens 1-1 Tours
09-15 Tours 1-2 Creteil
09-15 Valenciennes 0-0 Tours
Dijon 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Dijon 2-1 Le Havre
09-15 Sochaux 0-1 Dijon
09-15 Dijon 2-0 Laval
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Tours ឈ្នះ 3 Dijon ឈ្នះ 6 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
05-15 Tours 0-0 Dijon
01-15 Dijon 0-3 Tours
08-14 Tours 2-2 (P) Dijon
02-14 Tours 1-0 Dijon
ទស្សនៈ WDW: Dijon ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2

អា​ល្លឺ​ម៉​ង់ D2 ជុំ​ទី 11
Duisburg (18) V Paderborn (15)
Duisburg 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Duisburg 0-1 FSV Frankfurt
09-15 Duisburg 0-5 Braunschweig
09-15 Union Berlin 3-2 Duisburg
Paderborn 4 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Paderborn 2-0 Karlsruher
09-15 Greuther 3-0 Paderborn
09-15 Paderborn 0-0 St. Pauli
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Duisburg ឈ្នះ 6 Paderborn ឈ្នះ 3 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
08-13 Duisburg 2-3 Paderborn
05-13 Duisburg 3-2 Paderborn
12-12 Paderborn 0-2 Duisburg
03-12 Paderborn 1-2 Duisburg
ទស្សនៈ WDW: Paderborn ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

ក្រិ​ក​ស៊ុប​ពើ​រលីក ជុំ​ទី 6
Asteras V Platanias
Asteras លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Asteras 2-1 Panionios
09-15 Levandiakos 2-1 Asteras
10-15 Schalke 4-0 Asteras
Platanias លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Olympiakos 3-1 Platanias
09-15 Platanias 0-0 Iraklis
09-15 Panathinaikos 1-0 Platanias
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 9 ប្រកួត Asteras ឈ្នះ 7 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Asteras 1-0 Platanias
09-14 Platanias 0-1 Asteras
01-14 Asteras 3-0 Platanias
08-13 Platanias 1-1 Asteras
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

អីុ​ស្រា​អែ​ល​លី​ក ជុំ​ទី 7
Bnei Sakhnin V Jerusalem
Bnei Sakhnin លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Maccabi Haifa 0-0 Bnei Sakhnin
09-15 Bnei Sakhnin 2-0 Hapoel Acre
09-15 Maccabi Petah 0-1 Bnei Sakhnin
Jerusalem លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Jerusalem 1-1 Haifa
09-15 Bnei Yehuda 2-1 Jerusalem
09-15 Jerusalem 3-1 Kfar Saba
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Bnei Sakhnin ឈ្នះ 6 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
02-15 Jerusalem 1-2 Bnei Sakhnin
11-14 Bnei Sakhnin 1-0 Jerusalem
03-14 Jerusalem 0-1 Bnei Sakhnin
12-13 Bnei Sakhnin 0-0 Jerusalem
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

អីុ​តា​លី​ស៊េរី B ជុំ​ទី 7
Trapani V Perugia
Trapani លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-3-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Trapani 1-1 Virtus Lanciano
09-15 Como 0-0 Trapani
09-15 Trapani 4-2 Virtus Entella
Perugia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Perugia 0-0 Crotone
09-15 Spezia 1-0 Perugia
09-15 Perugia 0-0 Cesena
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
05-15 Perugia 1-0 Trapani
12-14 Trapani 2-2 Perugia
ទស្សនៈ WDW: Trapani ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ន័​រវេ​ស D1 ជុំ​ទី 26
Fredrikstad (9) V Baerum (13)
Fredrikstad 12 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-7-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Brann 5-1 Fredrikstad
09-15 Fredrikstad 2-0 Bryne
09-15 Follo 2-3 Fredrikstad
Baerum 12 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-3-7 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 32 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Baerum 1-2 Kristiansund
09-15 Asane 5-0 Baerum
09-15 Baerum 5-2 Nest-Sotra
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 5 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Baerum 2-3 Fredrikstad
10-14 Fredrikstad 2-1 Baerum
06-14 Baerum 1-0 Fredrikstad
09-03 Baerum 1-1 Fredrikstad
05-03 Fredrikstad 4-0 Baerum
ទស្សនៈ WDW: Fredrikstad ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Fredrikstad ឈ្នះ 1-0

រូ​ម៉ា​នី​លី​ក ជុំ​ទី 14
Petrolul (14) V ACS Poli (9)
Petrolul 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 1-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Petrolul 0-1 Craiova
09-15 Unirea 0-6 Petrolul
09-15 Viitorul 1-0 Petrolul
ACS Poli 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Voluntari 0-0 ACS Poli
09-15 Ramnicu 0-2 ACS Poli
09-15 ACS Poli 2-2 Iasi
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
09-15 ACS Poli 1-0 Petrolul
05-14 ACS Poli 0-3 Petrolul
11-13 Petrolul 0-0 ACS Poli
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 0-0

ស៊ុ​យ​អែ​ត​ស៊ុប​ពើរ​អេ​តាន ជុំ​ទី 27
Sirius (3) V Frej (13)
Sirius 13 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 9-4-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 27 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Ostersunds 1-1 Sirius
09-15 Sirius 1-0 Assyriska
09-15 AFC United 2-2 Sirius
Frej 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-3-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 26 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Frej 1-1 AFC United
09-15 Jonkopngs 2-0 Frej
09-15 Frej 2-1 Syrianska
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 8 ប្រកួត Sirius ឈ្នះ 2 Frej ឈ្នះ 1 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
04-15 Frej 0-0 Sirius
03-14 Sirius 0-1 Frej
09-13 Frej 0-3 Sirius
05-13 Sirius 5-0 Frej
ទស្សនៈ WDW: Sirius ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Sirius ឈ្នះ 3-0

Syrianska (6) V Jonkopings (1)
Syrianska 13 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 6-6-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 21 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Assyriska 2-0 Syrianska
09-15 Syrianska 3-0 Degerfors
09-15 Frej 2-1 Syrianska
Jonkopings 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 7-4-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Angelholm 1-1 Jonkopings
09-15 Jonkopings 2-0 Frej
09-15 GAIS 1-2 Jonkopings
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
04-15 Jonkopings 1-0 Syrianska
08-14 Jonkopings 4-0 Syrianska
05-14 Syrianska 0-2 Jonkopings
10-10 Syrianska 2-1 Jonkopings
06-10 Jonkopings 0-1 Syrianska
09-09 Jonkopings 1-4 Syrianska
05-09 Syrianska 0-1 Jonkopings
ទស្សនៈ WDW: Jonkopings ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: ស្មើ 2-2

ស៊ុ​យ​អែ​ត D1 ជុំ​ទី 22
Landskrona (5) V Halmia (13)
Landskrona 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-1-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Landskrona 3-0 Lund
09-15 Hollviken 3-2 Landskrona
09-15 Trelleborg 1-0 Landskrona
Halmia 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-1-8 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 22 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Halmia 0-0 Hollviken
09-15 Orgryte 5-1 Halmia
09-15 Halmia 2-1 Qviding
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
05-15 Halmia 0-2 Landskrona
08-98 Landskrona 7-1 Halmia
07-98 Halmia 0-3 Landskrona
ទស្សនៈ WDW: Landskrona ឈ្នះ 2-0
ទស្សនៈ PD: Halmia ឈ្នះ 2-0

Orgryte (2) V Norrby (11)
Orgryte 10 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 7-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 24 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Kristianstad 1-7 Orgryte
09-15 Orgryte 5-1 Halmia
09-15 Husqvarna 0-3 Orgryte
Norrby 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-3-6 ស៊ុត​បាល់​បាន 15 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 30 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Qviding 1-1 Norrby
09-15 Norrby 6-0 Kristianstad
09-15 Norrby 3-1 Eskilsminne
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
05-15 Norrby 0-0 Orgryte
08-14 Orgryte 3-0 Norrby
05-14 Norrby 1-2 Orgryte
10-12 Norrby 0-3 Orgryte
05-12 Orgryte 3-1 Norrby
09-11 Orgryte 1-3 Norrby
05-11 Norrby 1-3 Orgryte
ទស្សនៈ WDW: Orgryte ឈ្នះ 3-0
ទស្សនៈ PD: Orgryte ឈ្នះ 3-2

ស្វ៊ី​ស Challenge League ជុំ​ទី 12
Neuchatel (6) V Wohlen (9)
Neuchatel 5 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 3-0-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Neuchatel 2-4 Luzern
09-15 Neuchatel 1-0 Le Mont
09-15 Biel-Bienne 2-2 Neuchatel
Wohlen 5 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 7 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Wohlen 0-1 Zurich
09-15 Wohlen 2-0 Biel-Bienne
09-15 Le Mont 3-0 Wohlen
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
08-15 Wohlen 0-2 Neuchatel
04-07 Neuchatel 4-0 Wohlen
10-06 Wohlen 0-2 Neuchatel
ទស្សនៈ WDW: ស្មើ 1-1
ទស្សនៈ PD: Wohlen ឈ្នះ 1-0

អា​ហ្ស​ង់​ទី​ន​ព្រី​មេ​រ៉ា​លី​ហ្គា ជុំ​ទី 27
Aldosivi (20) V Lanus (12)
Aldosivi 13 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 4-5-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់​ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Aldosivi 2-0 Crucero
09-15 Aldosivi 0-0 Huracan
09-15 Nueva 3-1 Aldosivi
Lanus 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 5-6-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Lanus 0-0 Defensor
09-15 Lanus 1-1 Independiente
10-15 Defensor (P) 0-0 Lanus
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: Lanus ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Lanus ឈ្នះ 2-0

Banfield (9) V Racing Club (4)
Banfield 13 ប្រកួត​ក្នុងផ្ទះ​គឺ 5-4-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 16 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 14 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Lanus 0-1 Banfield
09-15 Banfield 2-1 Crucero
09-15 Boca Juniors 3-0 Banfield
Racing Club 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-6-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 San Lorenzo 2-1 Racing Club
09-15 Racing Club 1-0 Argentinos
10-15 Godoy 1-2 Racing Club
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Banfield ឈ្នះ 4 Racing Club ឈ្នះ 6 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Racing Club 1-0 Banfield
02-12 Racing Club 1-2 Banfield
08-11 Banfield 0-1 Racing Club
05-11 Racing Club 1-3 Banfield
ទស្សនៈ WDW: Racing Club ឈ្នះ 1-0
ទស្សនៈ PD: Banfield ឈ្នះ 2-1