ជនពិការភ្នែក​ទាំង​ចំនួន​២​នាក់ បានទទួល​អំណោយ​ពី​សប្បុរសជន នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

​ ដំណឹងថ្មី៖ ​ជនពិការភ្នែក​ទាំង​២​ចំនួន​២​នាក់ បានទទួល​អំណោយ​ពី​សប្បុរសជន នៅក្នុង​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កាលពី​ថ្ងៃទី​០៤​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​ស្ថា​នី​យ័​វិទ្យុ​FM96.50 MZ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។​ ​លោក​សុវណ្ណ ទ​ន្តា ជា​អ្នករៀបចំ​កម្មវិធី​សប្បុរសធម៌​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​៖​ដោយ​មើលឃើញ​ពី​ទុក្ខលំបាក​របស់​អ៊ុំ ប្រុស