ការទាមទាររបស់គ្រូបង្រៀនមិនខុសពីឆ្នាំមុន ខណៈលែងមានការហែក្បួន

ក្រុម​គ្រូបង្រៀន​មកពី​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​នានា ជាង២០០​នាក់ បានទាមទារ​ដូចនឹងឆ្នាំមុនៗដែរ គឺ​ការដំឡើង​ប្រាក់បៀវត្ស​គ្រូបង្រៀន ដើម្បី​ពង្រឹងគុណភាព​អប់រំ នៅ​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ក្នុង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា​នេះ។ តែ​ការទាមទារ​ក្នុង​ឳ​កាស​ទិវា​គ្រូបង្រៀន​ពិភពលោក​នេះ គឺ​មិនមាន​សកម្មភាព​ច្រើន​ដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេ ក្រោយពី​អវត្តមាន​របស់លោក រ៉ុង ឈុន អតីត​ប្រធាន​សមាគម​គ្រូបង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ ដែល​បាន​ក្លាយជា​សមាជិក​ថ្មី​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត នៅ​ឆ្នាំ២០១៥នេះ។