សំបុក​ឃ្មុំ​ចាប់ផ្តើម​ទាស់ទែង​គ្នា ដោយ​អនុប្រធាន​ត្រៀម​ប្តឹង​ឲ្យ​ផ្អាក​ដំណើរការ​គណបក្ស

លោក ម៉ម សូណង់ដូ និង​លោក ហ៊ាង រិទ្ធី ដែលកំពុងមាន​ទំនាស់​គ្នា តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?ស្វែងយល់​ពី Excel កម្មវិធី​ដកហូត​កុមារ​ពី​ការកេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម