ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា


ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា

ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២​ ​ខែ​តុលា​មក ដោយ​មាន​អតិថិជន​ច្រើន​កុះករ​បាន​គាំ​ទ្រ និង ឈរ​រង់​ចាំ​ទិញ​ស្បែក​​ម៉ាក​ល្បីៗ​​ដែល​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដល់​៨០% នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​កោះ​ពេជ្រ អគារ G  ក្រុម​ហ៊ុន​​បាន​ប្រកាស​បន្ត​ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​នេះ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​ តុលា ។

 

ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា

 

ការ​លក់​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​នេះ​មាន​ទៅ​លើ​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស ដូច​ជា Adidas, Pedro, Lily, Charles & Keith និង URS ។

 

ការ​បន្ត​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ពិសេស​រយៈពេល​២ថ្ងៃ​បន្ថែម​ទៀត​នេះ អតិ​ថិ​ជន​ទាំង​អស់​មិន​ត្រឹម​តែ​ទទួល បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដល់​ទៅ​៨០%​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គឺ​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រូម៉ូសិន​២​បន្ថែម​ទៀត៖

-ទិញ​ស្បែក​ជើង​៥គូ នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​បន្ថែម​ ១០%

-ទិញ​ស្បែក​ជើង​១០គូ នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​បន្ថែម​២០%

 

ចង់​បាន​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស​ក្នុង​តម្លៃ​ដែល​ពុំ​ធ្លាប់​មាន សូម​ប្រញាប់​រួស​រាន់​ទៅ​កាន់ មជ្ឈ​មណ្ឌល​កោះ​ពេជ្រ ​អគារ G  ព្រោះ​ឱកាស​នៅ​សល់​តែពីរ​ថ្ងៃ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ!

 

ព័ត៌មា​នបន្ថែមសូមទាក់ទង ទូរសព្ទ ០៦៩ ៧២០ ៧៧៧ ៕

 

ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា

 

ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា

 

ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា

 

ការ​លក់​លាង​ឃ្លាំង​ស្បែក​ជើង​ម៉ាក​ល្បីៗ​ពី​បរទេស បន្ត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​តុលា

 

 

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម