អាមេរិក​និង​​១១​ប្រទេស​​​​​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​​​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក TPP

អាមេរិក​និង​​១១​ប្រទេស​​​​​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​​​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក TPP

រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​នៅ​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ថត​រូប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ទី​ក្រុង Atlanta សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៥។

អាមេរិក​និង​​១១​ប្រទេស​​​​​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​​​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក TPP

ក្រាហ្វិកប្រៀបធៀបកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដូចជាអាស៊ានជាដើម។កិច្ច​ព្រមព្រៀង​​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា កិច្ច​ព្រមព្រៀង​​​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​មហាសុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក ឬ TPP (Trans Pacific Partnership) ជា​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ត្រូវ​បាន​គេ​ឯកភាព​គ្នា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ នៅ​ក្រោយ​ពេល​មាន​ការ​ចរចា​ដ៏​វែង​អន្លាយ​នៅ​ទី​ក្រុង​អាត្លាន់តា (Atlanta) សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ វ៉ាស៊ីនតោន—

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​ប្រទេស​បណ្តា​ប្រទេស​ចំនួន​១១តាមជាប់​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​បាន​ឈាន​ដល់កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ​ដែល​នឹង​កាត់​បន្ថយ​របាំង​សេដ្ឋកិច្ច​ កំណត់​បទដ្ឋាន​ពលកម្ម​និង​បរិស្ថាន និង​ការពារ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​របស់មហាក្រុមហ៊ុនដែល​គេ​ស្គាល់​ថា សាជីវកម្ម​ពហុជាតិ (multinational corporations)។ នេះ​បើ​តាម​ទី​ភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន AP និង​សារព័ត៌មាន New York Times។ កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​មហាសុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក ឬ TPP (Trans Pacific Partnership) ត្រូវ​បាន​គេ​ឯកភាព​គ្នា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ នៅ​ក្រោយ​ពេល​មាន​ការ​ចរចា​ដ៏​វែង​អន្លាយ​នៅ​ទី​ក្រុង​អាត្លាន់តា (Atlanta) សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

នេះ​ជារូបក្រាហ្វិកប្រៀបធៀបកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដូចជាអាស៊ានជាដើម។

អាមេរិក​និង​​១១​ប្រទេស​​​​​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​​​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លង​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក TPP

ក្រាហ្វិកប្រៀបធៀបកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតដូចជាអាស៊ានជាដើម។