ទិដ្ឋភាព​ទីក្រុង​គុជ​ពេល​រាត្រី​ពី​ត្រើយ​ខាងកើត

រូបភាព៖ សេង គឹមតាឡាភ្នំពេញ៖ បើ​គេ​គយគន់​ទិដ្ឋភាព​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ពេល​រាត្រី​ពី​ត្រើយ​ខាងកើត គេ​ឃើញ​ពន្លឺភ្លើង ពណ៌​ចម្រុះ លេច​ត្រដែត​ឡើង​តាម​រូបរាង ឬ​ទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា។ ភ្លើងពណ៌​ដែល​គេ​បាន​រចនា​លម្អ​តាម​អគារខ្ពស់ៗ តាម​សួនច្បារ ឬ​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ជាដើម​នោះ កំពុង​ជួយ​លើក​សម្រស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ឲ្យ​កាន់តែ​ស្រស់ស្អាត​មួយកម្រិត។ តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?ស្វែងយល់​ពី Excel កម្មវិធី​ដកហូត​កុមារ​ពី​ការកេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម