ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ

ក្រុមហ៊ុន​សិលា​ដា​ម៉ិច បានរៀបចំ​ការប្រកួត​មិត្តភាព​កីឡា Triathlon រវាង​ក្រុម​កុមារ​ដែល​សិក្សា​នៅក្នុង​សាលា​របស់​ក្រុមហ៊ុន និង​កុមារ​មកពី​សាលាបឋមសិក្សា​ស្រ​យ៉ង់ ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​ឃុំ​ស្រ​យ៉ង់​ស្រុក​គូលែន ខេត្តព្រះវិហារ។ កុមារ​ដែល​ចូលរួម​ប្រកួត​មាន​ប្រមាណ ៣០ នាក់ ចាប់ពី​អាយុ ១០ ឆ្នាំ ដល់ ១៤ ឆ្នាំ។ ការប្រកួត​កីឡា Triathlon  នេះ កីឡាករ-កីឡាការិនី​ត្រូវ​ប្រកួត ៣ វិញ្ញាសា គឺ​ហែល​ទឹក ជិះ​កង់ និង​រត់ ដែល​សរុប​ទាំងអស់​មាន​ចំងាយ​ជាង ៧ គីឡូម៉ែត្រ។ ការប្រកួត​បែងចែក​ជា​ពីរ​ក្រុម គឺ​ក្រុម​កុមារតូចៗ និង​ក្រុម​កុមារធំ។ ទាំង ៣ វិញ្ញាសា​នេះ កុមារតូចៗ ត្រូវ​ប្រ​កូត​រយៈ​ចម្ងាយ ៦៨០០ ម៉ែត្រ និង​កុមារ​ធំ​ប្រកួត​រយៈ​ចម្ងាយ ៧៣០០ ម៉ែត្រ។

សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម៖
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ
ទស្សនា​រូបភាព​កុមារតូចៗប្រកួត​កីឡា Triathlon ចម្ងាយ ៧ គីឡូម៉ែត្រ


តើ​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​បន្សាំ​ខ្លួន​យ៉ាងដូចម្តេច​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ?តើ​ការមិន​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅក្នុង​ម៉ោង​មាស​របស់​ទូរទស្សន៍​អាច​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​កម្រិតណា?ស្វែងយល់​ពី Excel កម្មវិធី​ដកហូត​កុមារ​ពី​ការកេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម