ទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​សិង្ហ​បុរី តម្លៃ​កប់​ពពក​

​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ បន្ទាប់ពី​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​អចលនទ្រព្យ និង​ជានា​យក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន Daisho Development Singapore Pte របស់​អូស្ត្រាលី បញ្ចេញ​របាយការណ៍​ជា​វិជ្ជមាន​មួយ​ស្ដីពី​កំណើន​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ការទិញ​លក់​លើ​វិស័យ​សណ្ឋាគារ​មាន​លក្ខណៈ​ល្អប្រសើរ​ឡើង​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​កាលពី​ចុងខ