ថា iPhone 6s ថ្លៃ ចុះទម្រាំតម្លៃ Apple Watch HERMES មិនចប់ហើយទេ!!!

ថា iPhone 6s ថ្លៃ ចុះទម្រាំតម្លៃ Apple Watch HERMES មិនចប់ហើយទេ!!!

ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាប់បានធ្វើការប្រកាសប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Apple Watch HERMES កាលពីថ្ងៃមុនម្តងរួចមកហើយ ដោយសំរាប់នាឡិកាឆ្លាតវៃជំនាន់ថ្មីនេះ គឺវាត្រូវបានដាក់លក់ហើយ ក្នុង 11 ប្រភេទខុសៗពីគ្នា ដោយតម្លៃចាប់ដាក់លក់ពី 1,100$ ឡើងទៅ។ សំរាប់ការចេញលក់មួយនេះ Apple នឹងបើកទីផ្សារក្នុងឧបទ្វីបទាំង 3 រួមមានអាមេរិកខាងជើង ប៉ែកខាងអឺរ៉ុប និងអាសុីប៉ាសុីហ្វិច ដែលអាចមានប្រទេសចិន, សិហ្ហបុរី, ហុងកុង និងជប៉ុនជាដើម - Apple Watch Hermes មិនអន់នោះទេ ។

---------------------------------------
ដោយ: កៅ រក្សា
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ថា iPhone 6s ថ្លៃ ចុះទម្រាំតម្លៃ Apple Watch HERMES មិនចប់ហើយទេ!!!
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ថា iPhone 6s ថ្លៃ ចុះទម្រាំតម្លៃ Apple Watch HERMES មិនចប់ហើយទេ!!!

ចុះថ្ងៃទី 06 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 01:40 ល្ងាច

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ថា iPhone 6s ថ្លៃ ចុះទម្រាំតម្លៃ Apple Watch HERMES មិនចប់ហើយទេ!!!
ថា iPhone 6s ថ្លៃ ចុះទម្រាំតម្លៃ Apple Watch HERMES មិនចប់ហើយទេ!!!