ផ្នែកលក់គ្រឿងសំអាង 200$ up

Company

FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD (Japanese Consulting Company)   

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

Industry

Cosmetics & Beauty

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-06-2015

Closing Date

Nov-05-2015
  - Sale cosmetic
- លក់គ្រឿងសំអាងក្នុងហាង
- Have a good communication with customer
- មានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
  - Male or Female
- ភេទប្រុសខ ឬស្រី
- Interested in Salon
- មានការចាប់អារម្មណ៍ខាងសម្ផស្ស

Working Hour: 8hours per day
ធ្វើការ ៨ម៉ោងក្នុង ១ថ្ងៃ
Working condition: 1 day off per week
ឈប់សម្រាក ១ថ្ងៃ ក្នុង ១សប្តាហ៍
Location: in Cambodiana
មានទីតាំង នៅ ក្នុង កាំបូឌីយ៉ាណា
Benefit: have OT for overtime working
អាចទទូលបានប្រាក់បន្ថែមក្នុងករណីមានការធ្វើការថែមម៉ោង

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. Noev Sophea

Phone

+855 087 63 93 00

Email

[email protected]

Website

http://www.samotjob.com

Address

3rd Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh