ជំនួយការជាងកាត់សក់ 200$ អាចរចារបាន

Company

FORVAL (CAMBODIA) CO.,LTD (Japanese Consulting Company)   

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

Industry

Cosmetics & Beauty

Salary

Negotiable

Qualification

Others

Sex

Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-06-2015

Closing Date

Nov-05-2015
  - Assist Hair dresser
- ជួយការងារមេជាងកាត់សក់
  - Female only
- ភេទ ស្រី
- Can Communicate in English
- អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស
- Very interested Salon
- មានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រលាញ់ខាងផ្នែកតុបតែងសម្ផស្ស
- Can work overtime somtime
- អាចធ្វើការ ថែមម៉ោងម្តងម្កាល
working hour: 9:00-19:00
ធ្វើការវចាប់ពីម៉ោង ៩ព្រឹកដល់ ៧ យប់

Benefit: Have OT, 1 day off per week
អត្ថប្រយោជន៍៖ មានផ្តល់ជូនជាប្រាក់បន្ថែម ពេលមានការថែមម៉ោង, ឈប់សម្រាក ១ថ្ងៃក្នុង ១សប្តាហ៍

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. Noev Sophea

Phone

+855 087 63 93 00

Email

[email protected]

Website

http://www.samotjob.com

Address

3rd Floor, The iCON Professional Building, 216 Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh