ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​នឹង​ការប្រើប្រាស់​

​សីតុណ្ហភាព​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ក្នុង​បន្ទប់ ដាក់​ក្រោម ២៥ អង្សា C អាច​បង្ក​អាកា​រៈ "​ជំងឺ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​" ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ពឹក​ខ្សែ​សរសៃប្រសាទ មុខ​ជាមួយនឹង​រោគសញ្ញា​វៀច​មាត់ និង​ជ្រាយ​សាច់ដុំ​នៅមុខ​។​ ​នៅ​បណ្តា​ប្រទេស​ត្រូ​ពិ​ក គ្រួសារ​ជាច្រើន តែង​ប្រើ​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ជាប្រចាំ ជាពិសេស​នៅ​រដូវក្តៅ ម៉ាស៊ីន​ហា