អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

សៀមរាប៖ លោក ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលនៃគណៈ អភិបាលខេត្ត និងលោកស្រី លោក នូ ផល្លា ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងលោកស្រី ព្រមទាំងអស់លោក លោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ មន្រ្តីរាជការសាលាខេត្ត សៀមរាប នៅថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បាន អញ្ជើញទៅចូលរួម ក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី៩ ជាមួយ បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និងវត្តរាជបូណ៌ ក្រុងសៀមរាប ដើម្បើឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ យុទ្ធមិត្ត យុវជន យុវនារី និងញាតិមិត្ត បុពការីជនដែរបានចែកឋាន ទៅកាន់បរលោកហើយនោះ សូមឲ្យអំណាចផល្លានុសង្ឃ ដែលបានកើតអំពីពិធីបុណ្យនេះ ជួយយិតយោង សណ្តោង ដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោក ទាំងនោះឲ្យ កាន់សុខក្នុងគតិភព ៕

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌

អភិបាល ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំមន្រ្តី សាលាខេត្ត ដាក់បិណ្ឌវេនទី៩ នៅវត្តព្រហ្មរ័ត្ន និង វត្តរាជបូណ៌