បន្ទាប់ពី​កម្ពុជា អូស្តា្រលី​កំពុង​ពិចារណា​រក​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត ដើម្បី​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន

រដ្ឋមន្រ្តី​អន្តោប្រវេសន៍​អូស្ត្រាលី នៅថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ បាន​និយាយ​ប្រាប់​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​អូស្ត្រាលី ថា រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ស្វែងរក​ប្រទេស​ដទៃទៀត ដើម្បី​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន បន្ទាប់ពី​មានតែ​ជនភៀសខ្លួន ៤នាក់ បានសុខចិត្ត ទៅ​រស់នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ទៅតាម​កិច្ចព្រមព្រៀង ដ៏ចម្រូងចម្រាស កម្ពុជា​យល់ព្រម​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន ពី​អូស្ត្រាលី ជាថ្នូរ​នឹង​ប្រាក់ជំនួយ​រាប់លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​រយៈពេល ៤ឆ្នាំ នៅ​កម្ពុជា។