ស្គាល់តួថៃរូបនេះទេ ? ចង់ល្បី ទាល់តែថតបញ្ចេញកូនភ្នំ

ស្គាល់តួថៃរូបនេះទេ ? ចង់ល្បី ទាល់តែថតបញ្ចេញកូនភ្នំ

ក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈ មិនដឹងមូលហេតុមក នាង នេត កេស្សរិន្ទ បានហក់ចូលមកក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដោយហ៊ានថត សិចស៊ី បញ្ចេញគល់សុដន់ Post ក្នុង Facebook របស់នាង ដែលមាន Adress https://www.facebook.com / kejsarin.chaichaleamphol/posts/1063507543667837?pnref=story    ធ្វើឱ្យបុរសៗឡើងកម្តៅមិនឈប់ឈរ ។

ស្គាល់តួថៃរូបនេះទេ ? ចង់ល្បី ទាល់តែថតបញ្ចេញកូនភ្នំ

ស្គាល់តួថៃរូបនេះទេ ? ចង់ល្បី ទាល់តែថតបញ្ចេញកូនភ្នំ

ស្គាល់តួថៃរូបនេះទេ ? ចង់ល្បី ទាល់តែថតបញ្ចេញកូនភ្នំ

ស្គាល់តួថៃរូបនេះទេ ? ចង់ល្បី ទាល់តែថតបញ្ចេញកូនភ្នំ