តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ តិច​មើស៍


តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ តិច​មើស៍

វី យ៉ារូ គឺជា​ពិធី​ករ​រូប​ស្រស់​សង្ហា​ដែល​យុវវ័យ​តែង​សរសើរ​ពី​ការ​ស្លៀកពាក់​របស់​លោក​ជានិច្ច។ ជួប​ជាមួយ Sabay នាយ​ដូង (ឈ្មោះ​ក្នុង​រឿង) បាន​ប្រាប់​ថា ​ក្នុង​នាម​ជា​យុវវ័យ ហើយ​ក៏​ជា​តារា​មួយ​រូប​លោក​តែង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​​ការ​ជ្រើសរើស​សំលៀកបំពាក់ ហើយ​ត្រូវ​ស្លៀកពាក់​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​កម្មវិធី​នីមួយៗ។

 

ដូចនេះ​កុំ​បង្អង់​យូរ​សាក​មើល​ម៉ូដ​ខោអាវ​ដែល យ៉ារ៉ូ ស្លៀក​មើស៍​ក្រែង​ត្រូវ​ចិត្ត​មួយ៖

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

តោះ! មក​មើល​ស្ទីល​បែប​យុវវ័យ​របស់ វី យ៉ារ៉ូ  តិច​មើស៍

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី
រូបភាព​ផ្ដល់ឲ្យ