មូលហេតុអ្្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? ចម្លើយមាននៅទីនេះ

មូលហេតុអ្្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? ចម្លើយមាននៅទីនេះ

iPhone ល្អទាំងអស់ អន់តែម្យ៉ាងគឺខ្សែសាក ខ្សែសាក iPhone ប្រើប្រាស់តែមួយរយះពេលគឺបាក់កខូចដាច់ខ្សែតែម្តង ។ ប្រិយមិត្តធ្លាប់ឆ្ងល់ទេ ហេតុអ្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? មូលហេតុនោះគឺវត្ថុផលិតខ្សែសាកនោះ ក្រុមហ៊ុន Apple ធ្វើឡើងដើម្បីការពារបរិដ្ឋាន ។ យោងតាមទំព័រ Environmental Responsibility របស់ Apple បានអធិប្បាយថា យើងមានមាត្រដ្ឋានក្នុងការផលិត យើងឈប់ប្រើប្រាស់វត្ថុ PVC តាំងតែឆ្នាំ 1995 ព្រោះវាធ្វើអោយប៉ះពាល់ល់បរិដ្ឋាន ។ វត្ថុដែលយើងប្រើប្រាស់ប ច្ចុប្បនគឺប្រើប្រាស់ប្រភេទ Thermoplastic Elastomer ដែលវាមិនប៉ះពាល់បរិដ្ឋាន ហើយនេះគឺជាចម្លើយដែលខ្សែសាក iPhone ងាយដាច់ខូច ។

---------------------------------------

ដោយ: ឌី សុវណ្ណ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus មូលហេតុអ្្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? ចម្លើយមាននៅទីនេះ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com មូលហេតុអ្្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? ចម្លើយមាននៅទីនេះ

ចុះថ្ងៃទី 07 តុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 8:30 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

a

មូលហេតុអ្្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? ចម្លើយមាននៅទីនេះ
មូលហេតុអ្្វីបានជាខ្សែសាក iPhone ឆាប់ខូច ? ចម្លើយមាននៅទីនេះ