របៀប Update ទៅកាន់ OS X El Capitan [VDO]

របៀប Update ទៅកាន់ OS X El Capitan [VDO]

វិធីក្នុងការដំឡើងទៅកាន់ Mac OS ជំនាន់ថ្មីនេះមានច្រើនវិធីណាស់ ថ្ងៃនេះខ្ញំុសូមបង្ហាញពីវិធី Update ដោយប្រើ Flash boot ( Clean Installation ) ហើយការ Update តាមវិធីនេះវានឹងលុបចោលនូវទិន្នន័យទាំងអស់ ដែលមាននៅលើ Mac របស់អ្នក។ មុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមធ្វើការ Backup ឬ Copy ទិន្នន័យដែលសំខាន់ទុកជាមុនសិន បន្ទាប់មកត្រូវធ្វើ Flash boot ហើយវិធី Update មាននៅក្នុង Video ខាងក្រោមនេះ៖

---------------------------------------

ដោយ: តាំន ឡេងឆាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus របៀប Update ទៅកាន់ OS X El Capitan [VDO]
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com របៀប Update ទៅកាន់ OS X El Capitan [VDO]

ចុះថ្ងៃទី 07 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 10:59 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ